Valitsuse ettevote

Igal ettevõtjal on kehtiva raamatupidamise seaduse tähenduses eesmärk pidada ettevõtte vara üle arvestust. Sellised kirjed on põhivara registreerimine.

Põhivara hulka kuulub: maa, alaline kasutusvalduse õigus maale, ehitistele ja ehitistele, masinatele, transpordivahenditele, seadmetele ja oma seadmetele, mille väärtus laekumise ajal ületab kolme tuhande viissada meeldivat summat, nõuab ka olemasolu maksumaksja või ettevõtte kaasomandis või omandis. Põhivara registrisse vara kandmise kohustus ilmneb selle võtmise kuul.

Põhivararegistris saab elada viljeledes töökirjastustes ostetud raamatus, arvutist hea pealkirjaga trükitud lepingutel, käsitsi joonistatud tabelitega lehtedel või sobivate tabeliteta märkmikes, kuid kanded peavad sisaldama kõiki registreerimiseks vajalikke andmeid. Tingimus on ettevõtte dokumentide käsitsi täitmine.

Põhivara kajastatakse dokumentide alusel, mis sisaldavad sisestatud vara algväärtust. Põhivara registreerimise tabelis peaksid olema: tellimisnumber, ostukuupäev ja söögikoht, ostu kinnitava dokumendi andmed, põhivara kirjeldus, põhivara sümbol, alghind, amortisatsioonimäär (sõltub kasutusaastast, amortisatsiooni summa, ajakohastatud algväärtus, selle amortisatsiooni mahakandmise summa ja kassatsiooni kuupäev koos selle valmimisteatega. Kui vara müüakse, sisestage müügi kuupäev, kui põhivara hävitatakse, lisage likvideerimisaruanne. Kohaldatavat seadust mainides peab ettevõte võtma kõik põhivara omandamist kinnitavad dokumendid.