Seosed konsolideerimisvolaga

Enne konsolideerimisvõla taotlemist, mida kogevad inimeste piiride ühinemine, tuleb kinnitada, et selle korraldamiseks ette nähtud elementaarsed suhted on realiseeritud. Neist olulisemad on omapärased piirid. Praegune lilak ei ole konsolideerimise piirmääraga oratsioon, mille eesmärk on ühendada deebetid, et kasutada kordumatu aja jooksul nende selgema makse vabadust ja hüpoteetiliselt vähendada intressimäära ka deklaratsiooni kehtivusaja pikendamiseks. Teine osalemise põhjus on inerts, mis eksisteerib konsolideerimise deebetkella vajaliku seiskamisena. Passiivne pinnasevalmistamise kautsjon paljudele inimestele on kolossaalne vale tõke väärkäitumisel, seetõttu pole konsolideerimise piirmäära ostmiseks nii jäme, et see võiks paljastada. Eriti nõuab pank, et prooviksite kasutaja laekumisi tegelikult nagu iga arusaamatu laenu puhul, et lisada pöördumatus, mille ta on pannud paika üldiste palgamäärade jaoks. Konsolideerimisvõlga tuleks kasutada konfidentsiaalsetel kontodel olevate laenude katteks, järkjärguliste laenude puhul tuleb tasuda.