Remondi programm matemaatika gumnaasium

Tänapäeval sai tänapäeva arvutitehnoloogia väga kiire arenguga süsteemis FEM (lõplike elementide meetod kiiresti väga tõsise vahendi erinevate konstruktsioonide numbriliseks analüüsiks. MESi modelleerimist on praktiliselt kõigis kaasaegsetes tehnikavaldkondades ja rakendatud matemaatikas väga raske rakendada. Kõige lihtsamalt öeldes on MESi puhul raske meetod diferentseeritud ja osaliste võrrandite lahendamiseks (pärast eelnevat diskretiseerimist olulises ruumis.

Mis on MESLõplike elementide meetod on praegu üks kõige tavalisemaid arvutimeetodeid testitud struktuuride stressi, üldistatud jõudude, deformatsioonide ja nihete määramiseks. FEA modelleerimine põhineb meeskonna kogumil, et saada valmis piiratud arvu elemente. Iga üksiku elemendi lõpus võib luua mõningaid lähendusi ja kõiki tundmatuid (peamiselt nihkeid esindab täiendav interpoleerimisfunktsioon, kasutades teoste endi väärtusi suletud punktide arvus (kõnekeeles nimetatavad sõlmed.

MESi modelleerimise rakendamineTänapäeval testitakse deformatsioonide struktuuri, stressi, nihke ja simulatsiooni tugevust FEM meetodil. Arvutimehaanikas (CAE on selle tehnoloogia abil võimalik uurida soojusvoogu ja vedeliku voolu. FEM meetod sobib hästi ka dünaamika, masinate staatika, kinemaatika ja magnetostaatiliste, elektromagnetiliste ja elektrostaatiliste efektide otsimiseks. MESi modelleerimine toimub tõenäoliselt 2D (kahemõõtmeline ruum, kus diskretiseerimine piirdub peamiselt konkreetse ala jagamisega kolmnurgadeks. Tänu sellele meetodile saame arvutada väärtused, mis ilmuvad antud programmi komplektis. Selles poliitikas on siiski mõned piirangud, mis teil peab olema.

FEM-meetodi suurimad eelised ja eelisedMESi kõige olulisem kasu on loomulikult võime saada õigeid tulemusi isegi väga keerukate kujundite puhul, mille puhul oli väga raske teostada tavalisi analüütilisi arvutusi. Töötamisel kutsub ta üles, et mõningaid küsimusi saab simuleerida arvutiga, ilma et oleks vaja ehitada kallid prototüübid. Selline protsess muudab kogu projekteerimisprotsessi äärmiselt keeruliseks.Uuritud ala jagamine endiselt madalamateks elementideks annab tulemuseks täpsemad arvutustulemused. On vaja hoolitseda selle eest, et paljude arvutite arv on kindlasti suurem. Samuti tuleb meeles pidada, et sellisel juhul on vaja teha väga hea arvutus ja kõik arvutusvead, mis tulenevad töödeldud väärtuste mitmest ligikaudsest ühtlustamisest. Kui uuritavat ala ehitatakse mitmest sajast tuhandest uuest elemendist, mis võivad olla mittelineaarsed, tuleb sellisel juhul järgmise iteratsiooni käigus arvutust muuta, nii et lõpptulemus oleks oluline.