Maksuprinter kassaaparaadi asemel

Elzabi maksuprinterid on tehastes kasutatavad seadmed. Need kajastavad toodete jaemüügist saadavat tulu. Selle printeri kasutamisel on lõpuks tulumaks ja käibemaks tasutud. Selle printeri kasutamiseks koos õigustega on vaja kinnitust. Finantsprinteri ei saa teha ilma arvutiga ühendamata, see eelis eristab seda kassaaparaadist. Ta peab ülesandeks registreerida kviitungid arvutisse ja printida.

https://neoproduct.eu/ee/vivese-senso-duo-oil-uuenduslik-oli-juuste-valjalangemiseks/

See printer kasutab enamasti RS-232 ja USB-pistikuid. Printeri kasutamiseks ei soovita ühtegi heakskiidetud programmi. See on nähtav printeri tootja veebikaardil. Praegu kasutavad lähiriigis selleks heaks kiidetud maksuprinterimudelid RS-232 porti olulise kommunikatsioonipordina. Seevastu USB-pordid on ehitatud nii, et töökorras on need saadaval virtuaalsete jadaportidena. Müüjaid, kes kasutavad maksuprinterit, peavad igapäevase eelarvearuande koostamine liiga oluliseks. See aruanne on kirjutatud printeri kustutatavasse eelarvemällu. Fiskaalprinteri ülesanne on trükkida ka kaubanduses usklike jaoks maksukviitungid ka kontrollrullile. Rullide koopiad esitatakse arhiveerimiseks. Pärast toote müümist tuleb kliendile esitada kviitung. Maksurullide koopiaid peab toodet pakkuv naine hoidma 5 aastat. Samuti on võimalik arvutisse salvestada Interneti-vormingusse paigutatud dokumentide koopiaid. Maksuprinterit on üsna populaarne kasutada. Printeri kast sisaldab teavet komplekti kohta, mis illustreerib, kuidas seda naisele anda. Finantsprinterite puuduseks on see, et trükitud kviitungid pole head vormid, sest lühikese aja pärast pesevad trükitud kirjad neist välja. Vastavalt rahandusministri 14. märtsi 2013. aasta määrusele (seaduste väljaanne, punkt 363 kassaaparaatide kohta tuleb finantsseadmete tehnilisi kontrolle teha vähemalt iga 2 aasta tagant. Käibemaksu maksumaksjad saavad taotleda maksusoodustuse vähendamist.