Kassaaparaadi viga 36

Igal aastal vabaneb Euroopasse vähemalt kaks tuhat tuleohtlike ainete, tolmu ja gaaside plahvatusi, mis võimaldavad masinate hävitamist, mööbli ja hoonete kahjustamist, mitte inimelu kadumist. Plahvatusohtlik keskkond võib tekkida olukorras, kus õhu, tuleohtlike gaaside, aurude või trahvide segu viiakse läbi, töödeldakse ja hoitakse hapniku juuresolekul. Tõenäoliselt esinevad plahvatusohtlikud keskkonnad keemiatööstuses, veehoidlates, rafineerimistehastes, elektrijaamades, maalikodades, veepuhastusjaamades ja meresadamates ning lennujaamades.ATEXi direktiiv loodi vabatahtliku reegli kohaselt Euroopa Liidus müüdavatele seadmetele ja seda kasutatakse plahvatusohtlikes ühiskondades. Alates ATEX-direktiivi kasutuselevõtmisest kogu selle liigi hooldamiseks peavad seadmed olema ATEX-sertifitseeritud ja olema tuntud vastava sümboliga. ATEX-direktiiviga 94/9 / EC nõutakse, et tootjad varustaksid elektriseadmeid plahvatusohtlikus keskkonnas ainult asjakohase sertifikaadiga. Teisest küljest on töötajatel ATEXi direktiiv 99/92 / EÜ, milles täpsustatakse nõuded, mis on ette nähtud plahvatusohtlikus ettevõttes töötavate inimeste tervise ja ohutuse parandamiseks. ATEX-direktiivi 94/9 / EC kohaldatakse seadmetele, mille süüteallikas on, sest nende edukuse korral on võimalik elektrikatkestus, staatilise elektri tootmine ja kõrgemad temperatuurid. Kuigi ATEXi direktiiv on algmäärus, mis kuulub heale alluvusele, võib selle asendada järgmisega: \ t

Detoxic Detoxic Parasiitide puhul on väga tõhus puhastusvõimsus

töökohtade ohutuse tagamine tööstusmajades külalistele, \ ttööõnnetuste või seisakute võimaliku majandusliku kahju piiramine, \ tEuroopa Liidu riigis kaubanduse jaoks vajalike vahendite kvaliteedi tagamine, \ ttöötervishoiu ja tööohutuse ning täiskasvanute töö koordineerimine.