Ladina meditsiiniliste fraaside tolkimine

Tõlgendava ja kirjaliku tõlke vahel on mitmeid väga olulisi erinevusi. Esimene neist on tõlke absoluutne aeg. Ei ole raske märgata, et suuline tõlge toimub tavaliselt mõnede vestluste läbiviimise hetkel. Suulist tõlget